Tin Tức

Cập nhật những tin tức mới từ Prep.vn

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 6

Bản tin nội bộ là nơi tổng hợp lại tổng quan tình hình, các hoạt động nổi bật của công ty trong từng tháng. Hãy cùng điểm qua tháng 5 vừa qua, Prep đã diễn ra những hoạt động nào nhé. 1.Sự kiện nổi bật trong tháng QUY ĐỊNH MẶC […]

Xem Thêm

BẢN TIN NỘI BỘ THÁNG 5

Bản tin nội bộ là nơi tổng hợp lại tổng quan tình hình, các hoạt động nổi bật của công ty trong từng tháng. Hãy cùng điểm qua tháng 4 vừa qua, Prep đã diễn ra những hoạt động nào nhé. 1.Sự kiện nổi bật trong tháng Tháng 5 vừa […]

Xem Thêm